XXI  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka

12 - 14 grudnia 2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
iestram-2 iestram

Laureaci  XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej:

I miejsce – JAKUB GŁUSZYK - Aplikant aplikacji prokuratorskiej
II miejsce – AGNIESZKA LEJMAN Aplikantka aplikacji prokuratorskiej
III miejsce – KAMIL KOWALCZYK - Aplikant aplikacji prokuratorskiej

Finaliści, którzy uzyskali najwyższe wyniki w poszczególnych konkurencjach:

Rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej
Pani Agnieszka Lejman

Sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii - powołaniu biegłego
Pani Agnieszka Lejman

Czynność kryminalistyczno-procesowa, tj. oględziny miejsca zdarzenia
Pan Kamil Kowalczyk


NAGRODY
Jury Turnieju przyznało nagrody finansowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc:
• nagrodę dla Pana Jakuba Głuszyka za zajęcie pierwszego miejsca ufundował I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Pan Prokurator Bogdan Święczkowski
• nagrodę dla Pani Agnieszki Lejman za zajęcie drugiego miejsca oraz dla Pana Kamila Kowalczyka za zajęcie trzeciego miejsca – ufundował Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, Pan Prokurator Przemysław Funiok

Nagrody rzeczowe ufundowali:
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie – dla Pani Agnieszki Lejman za osiągnięcie najlepszego wyniku w rozwiązaniu testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie – dla Pani Agnieszki Lejman za najlepsze opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego;
Prokurator Regionalny w Krakowie – dla Pana Kamila Kowalczyka za najlepiej przeprowadzoną czynność kryminalistyczno-procesową polegającą na oględzinach miejsca zdarzenia
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ufundował nagrody:
za zajęcie I miejsca – Panu Jakubowi Głuszykowi – nagroda finansowa
za zajęcie II miejsca – Pani Agnieszce Lejman – nagroda rzeczowa
za zajęcie III miejsca – Panu Kamilowi Kowalczykowi – nagroda rzeczowa

Nagrody rzeczowe ufundował Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Ponadto Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ufundowali nagrody rzeczowe dla wszystkich Finalistów.

Wolters Kluwer SA ufundowała główną nagrodę rzeczową za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich Finalistów.


Honorowy Patronat

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

LogoPatron 2a

Bogdan Święczkowski

I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

LogoPatron 2b

 

 

twk21