XXII  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka

23 - 25 września 2019

iestram-2 iestram