XXII  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka

23 - 25 września 2019

iestram-2 iestram

Nagrody XXII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej

I miejsce – PANI ANNA SIKORA – Aplikantka aplikacji prokuratorskiej KSSiP
II miejsce – PAN MATEUSZ PRUSACZYK –
Aplikant aplikacji prokuratorskiej KSSiP
III miejsce – PANI ANGELIKA REKOWSKA –
Aplikantka aplikacji prokuratorskiej KSSiP

Finaliści, którzy uzyskali najwyższe wyniki w poszczególnych konkurencjach:

Rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej
PAN MATEUSZ PRUSACZYK

Sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii - powołaniu biegłego
PAN MATEUSZ PRUSACZYK

Czynność kryminalistyczno-procesowa, tj. oględziny miejsca zdarzenia
PANI ANNA SIKORA

NAGRODY
Jury Turnieju przyznało nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Nagrody finansowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc ufundowali:

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sędzia Sądu Najwyższego Pani dr hab. Małgorzata Manowska

  • dla Pani Anny Sikory za zajęcie pierwszego miejsca

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, Pan Prokurator Przemysław Funiok

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sędzia Sądu Najwyższego Pani dr hab. Małgorzata Manowska

  • dla Pana Mateusza Prusaczyka za zajęcie drugiego miejsca
  • dla Pani Angeliki Rekowskiej za zajęcie trzeciego miejsca

Nagrody rzeczowe ufundowali:

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Pan Paweł Gieras

  • dla Pana Mateusza Prusaczyka za osiągnięcie najlepszego wyniku w rozwiązaniu testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej

Prokurator Okręgowy w Krakowie Pan Rafał Babiński oraz p.o. Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Pan dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES

  • dla Pana Mateusza Prusaczyka za najlepsze opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego

Prokurator Regionalny w Krakowie Pan Marek Woźniak oraz Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie Pan mł. insp. Tomasz Karcz

  • dla Pani Anny Sikory za najlepiej przeprowadzoną czynność kryminalistyczno-procesową polegającą na oględzinach miejsca zdarzenia

Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Pan Rafał Dzyr

  • dla Pani Anny Sikory za zajęcie pierwszego miejsca,
  • dla Pana Mateusza Prusaczyka za zajęcie drugiego miejsca
  • dla Pani Angeliki Rekowskiej za zajecie trzeciego miejsca

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

  • dla Pani Anny Sikory za zajęcie pierwszego miejsca

Upominki dla wszystkich Finalistów ufundowali:

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sędzia Sądu Najwyższego Pani dr hab. Małgorzata Manowska

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Pan Paweł Gieras

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Honorowy Patronat

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

LogoPatron 2a

Bogdan Święczkowski

I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

LogoPatron 2b