XXIII  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka

 

iestram-2 iestram-3

KOMUNIKAT

Nawiązując do dotychczasowych komunikatów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczących organizacji finału XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka uprzejmie informuję, iż mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników i uwzględniając obowiązujące przepisy, obecnie nie jest możliwe wyznaczenie daty organizacji finału XXIII Turnieju.
O terminie i formie przeprowadzenia finału Finaliści zostaną powiadomieni co najmniej z półtoramiesięcznym wyprzedzeniem. Informacja nt. terminu finału zostanie również podana na stronie internetowej Instytutu.

/Dokument pdf/

Kwalifikacje do finału odbyły się w dniu 29 września 2020 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i zostały przeprowadzone łącznie dla wszystkich Aplikantów, którzy zgłosili chęć przystąpienia do testów.

_________________________________________________________________

Honorowy Patronat

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

LogoPatron 2a

 

Bogdan Święczkowski

I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

LogoPatron 2b