XXIII  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka

28 - 30 października 2020

KOMUNIKAT

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informują, że mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, ale jednocześnie zważywszy na aktualne deklaracje Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczące chęci przystąpienia do XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka podjęły decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, jednak w późniejszym niż planowano terminie.

Jeśli warunki pozwolą finał Turnieju przeprowadzony zostanie w dniach od 28 do 30 października 2020 r.

 Kwalifikacje do finału odbędą się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i zostaną przeprowadzone łącznie dla wszystkich Aplikantów, którzy zgłosili chęć przystąpienia do testów. O szczegółach kwalifikacji zostaną Państwo powiadomieni.

   

Edyta Rzeszuto

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania IES

Kraków, dnia 10 lipca 2020 r.

pobierz dokument (pdf)

iestram-2 iestram