XXIII  TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ

dla Aplikantów

im. Aleksandra Głazka
23 - 25 czerwca 2021

 

TWK 2021

W dniach 23–25 czerwca 2021 r. odbył się finał XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka, który przeprowadzony został we współpracy Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Turniej to przedsięwzięcie dydaktyczne skierowane do Aplikantów aplikacji prokuratorskiej i aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rywalizując w Turnieju Aplikanci mają doskonałą okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na progu drogi zawodowej.

Scenariusz finału Turnieju składa się z dwóch części, teoretycznej odbywającej się w pierwszym dniu oraz praktycznej przeprowadzanej w drugim dniu. W części teoretycznej zadaniem Finalistów jest rozwiązanie testu z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz sporządzenie optymalnej liczby postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego, na podstawie przygotowanych akt sprawy z postępowania przygotowawczego. Część praktyczna polega na przeprowadzeniu przez każdego z Aplikantów czynności kryminalistyczno-procesowej do upozorowanego zdarzenia.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom Turnieju odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 r. W uroczystości udział wzięli: Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan Przemysław Funiok, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Pan sędzia Dariusz Pawłyszcze, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej KSSiP Pan Ryszard Tłuczkiewicz, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie Pan Krzysztof Pijaj, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Pan Aleksander Gut, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Pani Katarzyna Wysokińska-Walenciak, prokuratorzy z Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP Pani Małgorzata Jarska i Pani Agnieszka Kluczewska oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie Pan mjr Maciej Niemiec i Pani kpt. Katarzyna Dudek z tego zakładu karnego. Rolę gospodarzy Turnieju pełnili Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych Pan dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES oraz Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania IES Pani Edyta Rzeszuto.

Zwycięzcą Turnieju został Pan Jakub Kret, który osiągnął także najlepszy wynik w konkurencji polegającej na sporządzeniu postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego, na podstawie akt z postępowania przygotowawczego. Drugie miejsce zajął Pan Marcin Gudajczyk. Na trzecim miejscu uplasował się Pan Tomasz Molenda, który uzyskał także najwyższe wyniki w pozostałych dwóch konkurencjach turniejowych, tj. w rozwiązaniu testu z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz w przeprowadzeniu czynności kryminalistyczno-procesowej polegającej na oględzinach miejsca zdarzenia. W bieżącym roku upozorowane zdarzenie przygotowano na terenie Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie.

Organizatorzy Turnieju mają pełne przekonanie, że wiedza zdobyta przez Aplikantów w czasie Turnieju zaowocuje w Ich pracy zawodowej.